Strateq

Wat wij doen

Advies

Strateq geeft advies binnen het domein van duurzame gebiedsontwikkeling. Dit kan tijdens alle fasen in dat proces zoals onderzoek, ontwerp, begeleiding, etc.. Het Strateqteam is breed samengesteld met een divers scala aan expertise waardoor de rode draad steeds de holistische aanpak is.

Opleiding

Strateq zet zich in het bevorderen van een comfortabele leefomgeving. Onze slogan ‘making your city a comfortable place’ is dan ook geen loze kreet. Regelmatig worden er lezingen, workshops en binnenkort ook een Smart City Summer School georganiseerd.

Research

Strateq doet research voor overheden, projectontwikkelaars om een verantwoorde beslissing te maken voor bouwprojecten. Dit kan zowel woningbouw als utiliteitsbouw betreffen. Strateq is door haar expertise en methodiek sinds haar oprichting in 1989 betrokken geweest bij ruim 70% van wat er in Nederland gebouwd is.