City Indicators

Strateq City Management Systems

In iedere gemeente is meer en meer data beschikbaar, op allerlei stedelijke onderdelen en systemen. Echter een deel van de beschikbare data is nog onbekend, bovendien wordt beschikbare data soms ongestructureerd en niet gevalideerd aangeboden. Hierdoor is de beschikbare informatie vaak ontoegankelijk en niet inzichtelijk. Hiermee laten gemeenten een unieke mogelijkheid liggen om de gehele stad met al haar onder-delen, systemen en bevolking met elkaar in verband te brengen in overzichtelijke indicatoren.

Integraal besturen, ontwerpen en uitvoeren met City-Indicators is gebruik maken van integrale analyses van alle beschikbare data gevat in integrale modellen.

Strateq is er in geslaagd een rekenmodel te ontwerpen waarmee de samenhang van de stad en haar systemen inzichtelijk gemaakt kan worden. De resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd in city dashboards, waardoor integrale en samen-hangende informatie beschikbaar komt, per deel en geheel.

Strateq City Management Systems is een performance dashboard waarop de samenhang van de stad en haar systemen inzichtelijk wordt. Een essentieel onderdeel van de performance tool zijn City-Indicators.

Dit biedt de volgende mogelijkheden en kansen:

  • Stadsambities zijn beter bereikbaar omdat korte en lange termijn effecten van maatregelen makkelijk al vooraf en integraal te toetsen zijn op stedelijk of regionaal niveau
  • U kunt op eenvoudige wijze een op feiten gebaseerde visie opstellen met bijbehorende integrale doelstellingen
  • U haalt een city management systeem op maat in huis door de indicatoren te kiezen waarop de stad zich wil profileren
  • U brengt het competitief vermogen als stad of regio echt in praktijk
  • Op meerdere niveaus wordt het mogelijk om met andere steden te benchmarken en te leren van de successen

Bel voor de mogelijkheden in uw gemeente of regio :
Paul Pattynama,  06 22523856
Cor Rademaker,  06 51234598