Gerealiseerde projecten

Rotterdam

R'dam Cor 1

Strateq heeft in Rotterdam vele projecten helpen realiseren. Enkele opvallende projecten bevinden zich op de Kop van Zuid, startend met ondermeer de spraakmakende onderdelen de oeververbinding Erasmusbrug, het gebouw de ‘Rotterdam’ en ‘Manhattan’. Ook de verhuizing van het Nederlands fotomuseum naar de kop van Zuid is begeleid met een studie van Strateq. 

Kop van Zuid:
Stadsdeel Zuid bleef sociaal en economisch achter bij de rest van Rotterdam. Met de komst van de Erasmusbrug ontstond de mogelijkheid het centrum van de stad op twee oevers te vestigen. De Kop van Zuid, met de voormalige pakhuizen, de vertrekhallen van de scheepslijnen en het hoofdkantoor van de Holland Amerika lijn, was in slechte staat.

Aan Strateq is gevraagd een schets te leveren van de ontwikkelingsmogelijkheden. Aan de hand daarvan is in samenwerking met gemeente en ontwikkelaars een plan uitgewerkt waarin, naast woningbouw, kantoren en hotel, restaurants en bars ook een nieuw metrostation, theater en musea waren opgenomen. De Rotterdamse burger stond centraal, uitgebreide studies en onderzoek door Strateq uitgevoerd, gaven de mogelijkheden en beperkingen aan vanuit sociaal en economisch oogpunt. In detail heeft Strateq samengewerkt aan de gebouwen de Rotterdam en de Maas.

Amsterdam

Nederland, Amsterdam, 28 sept. 2013 
Woongebouw Albert, dit woongebouw, ontworpen door Bruno Albert, is een van de twee grote bouwblokken op het KNSM-eiland en meet 170 bij 60 meter. Het bevat 321 woningen, bedrijfsruimten en een ondergrondse parkeerplaats. In het centrum van het bouwblok ligt een cirkelvormig openbaar plein, het Barcelonaplein foto: Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol
foto: Marco van Middelkoop  Aerophoto-Schiphol

 

Zeeburg/KNSM-eiland
Om het centrum in sociaal en economisch in balans te houden werd gekozen voor een nieuwe eilandengroep ten noordoosten van de stad in het IJ. Strateq heeft gewerkt aan de vraagstukken wie daar zou kunnen komen wonen, welke doelgroepen zijn wenselijk, en wat daarvoor primair nodig zou zijn. Meer in detail is op uitnodiging van de gemeente, woningcorporatie Ymere en bouwbedrijf Moes samengewerkt aan visie, kwaliteit, en uitwerking van het voormalige KNSM-eiland.