Lopende projecten

Green Shelter

Green Shelter 2

 

Strateq speelt met Green Shelter in op de noodzaak en bereidheid om vluchtelingen op te vangen. Gemeenten willen zorgdragen voor een snelle opvang van vele honderden asielzoekers in de regio. Tegelijkertijd is het beleid dat Nederland op een nieuwe, duurzame en (kosten-) efficiënte manier moet omgaan met de basis nexus: energie, water en voedsel.

Het COA streeft er naar zijn locaties duurzaam te ontwikkelen. Dat betekent bijvoorbeeld aandacht voor het gebruik van onderhoudsarm bouwmateriaal en laag energieverbruik. Het verdient sterk de voorkeur dat beide doelstellingen: snelle flexibele opvang en duurzaamheid/klimaat geïntegreerd worden. Vanuit dit principe heeft Strateq samen met de TU Delft een concept ontwikkeld onder de naam 'Strateq Future Systems' dat ook gebruikt kan worden voor duurzame én tijdelijke, degelijke opvang voor vluchtelingen. Dubbel klik op foto links voor de videopresentatie.

Smart City Summer School

Startup Stock Photos

Het begrip 'Smart City' maakt een enorme wildgroei door. Het wordt te pas en onpas gebruikt. Hoewel het goed is dat er veel over Smart City wordt gesproken, is het niet altijd duidelijk wie er wat mee bedoelt en onder verstaat. Om de kennis over Smart City te vergroten, is Strateq voornemens om samen met de universiteit van North Carolina (Chapel Hill, VS) in de komende zomer een meerdaagse Summer School te organiseren. De organisatie en het samenstellen van het programma is in volle gang.

De Strateq Smart City Summer School nodigt uit tot reflectie op het duurzaam maken van onze samenleving. Creëert ruimte voor verwondering, twijfel en persoonlijke ontwikkeling. Voedt en inspireert met baanbrekende wetenschappelijke inzichten. De Strateq Smart City Summer School werkt nauw samen met toonaangevende topuniversiteiten en onderzoekcentra. U kunt zich hier aanmelden om op de hoogte te blijven.

SchilderswijkVerlicht

skyline zonder tekst verplaatse vogels 2

 

In het project SchilderswijkVerlicht in de Schilderswijk Den Haag wordt een combinatie gemaakt tussen het aanbieden van duurzame (en goedkope) energie in ruil voor participatie bij activiteiten in de buurt. Hierdoor wordt de sociale cohesie vergroot en zal de leefbaarheid (w.o. veiligheid) toenemen. De daarvoor speciaal opgerichte stichting DenHaagVerlicht heeft een 'van-voor-door' aanpak en behartigt de belangen van de wijkbewoners.