Green Shelter

Green Shelter 2

Strateq speelt met Green Shelter in op de noodzaak en bereidheid om vluchtelingen op te vangen. Gemeenten willen zorgdragen voor een snelle opvang van vele honderden asielzoekers in de regio. Tegelijkertijd is het beleid dat Nederland op een nieuwe, duurzame en (kosten-) efficiënte manier moet omgaan met de basis nexus: energie, water en voedsel.

Het COA streeft er naar zijn locaties duurzaam te ontwikkelen. Dat betekent bijvoorbeeld aandacht voor het gebruik van onderhoudsarm bouwmateriaal en laag energieverbruik. Het verdient sterk de voorkeur dat beide doelstellingen: snelle flexibele opvang en duurzaamheid/klimaat geïntegreerd worden. Vanuit dit principe heeft Strateq samen met de TU Delft een concept ontwikkeld onder de naam ‘Strateq Future Systems’ dat ook gebruikt kan worden voor duurzame én tijdelijke, degelijke opvang voor vluchtelingen.