De planning en bouw van steden was tot in de jaren ’90 van de vorige eeuw zeer top down, van achter de tekentafel verschenen nieuwe stedelijke gebieden en gebouwen. Dit was mede het gevolg van de snelle bevolkingsgroei en het tekort aan woningen, kantoren en utiliteitsgebouwen. Daarnaast zijn problemen zoals vervuiling, klimaatverandering, wateroverlast, overbelasting van het transportnetwerk, gebrek aan sociale cohesie en veiligheid gaandeweg prominenter geworden bij bestuurders, bewoners en gebruikers.

Tegenwoordig is de behoefte aan meer innovatieve duurzame regionale en stedelijke ontwikkeling inmiddels breed geaccepteerd. Nieuwe ontwikkelingen en trends volgen elkaar in hoog tempo - een continue stroom van nieuwe principes, technische producten en toepassingen. Echter, er bestaat nog geen consistent begrip van de synergie die te halen is uit de combinatie van mogelijkheden en de kracht van een overkoepelende, integrale visie en de daarbij behorende prestatiecriteria en indicatoren. Vaak blijven goedbedoelde maatregelen en stappen ad hoc en geïsoleerd, waardoor de totale opbrengst suboptimaal en soms zelfs negatief kan uitvallen.

Strateq maakt van meet af aan gebruik van een integrale en samenhangende aanpak afgestemd op de specifieke behoeften, situatie en de doelstellingen van de klant en stakeholders. Wij plaatsen dat in perspectief. Een toekomstgericht beeld dat perspectief biedt voor alle betrokkenen.

Een gezonde sociale en economische ontwikkeling is afhankelijk van bijvoorbeeld een goede, effectieve en veilige stedelijke structuur. Strateq biedt kennis en ervaring op dit gebied opgebouwd sinds de jaren ’70, kennis van stedelijke planning en bouwkunde, duurzame energie, sociale en economische processen, veiligheid en gezondheid, transport.